Delen

Identificatie van gevels

Vr 9 februari, 2018

Een essentiële ontwikkeling richting de circulaire geveleconomie

Een circulair gevelconcept vraagt om anders werken en denken. We kijken bij het ‘circulair’ ontwikkelen, engineeren, produceren en monteren niet meer alleen naar de bouwfase waarin de producten op hun plek worden geplaatst, maar we gaan ons focussen op de exploitatiefase van de gevels. In alle voorbereidingen en processen zullen we daar al rekening mee moeten houden. Om de producten goed te monitoren tijdens de exploitatiefase is Alkondor Hengelo vroeg aan boord gestapt met de ontwikkelingen van FIS (Facade Identification System). Op 6 februari is de eerste pilot gerealiseerd in een woning bij Eneco in Utrecht waar twee kozijnen zijn voorzien van NFC chips en QR codes. Deze code staat in verbinding met een applicatie, het FIS systeem.

FIS maakt het mogelijk om een gevelelement, zoals een kozijn of een deur, gedurende de hele life cycle identificeerbaar te maken en hier digitaal informatie aan te koppelen. Dit systeem bevordert een goede werking van een circulaire geveleconomie.

De ontwikkeling wordt gedaan door de VMRG (brancheorganisatie voor de gevelindustrie), SlimLabs, Root en Tagologic. Bij de pilot zijn verder betrokken gevelbouwer Hermeta en profielleveranciers Aluprof, Kawneer, Schüco en SAPA Building Systems.

Informatie koppelen aan gevelproducten
De NFC chip of QR code kan met een smartphone worden uitgelezen. Vervolgens wordt het product via een 3D representatie in het gebouw getoond. Dit is mogelijk dankzij IFC modellen die we genereren uit BIM software. Daarnaast is alle relevante informatie van het product te zien. Dit is zowel statische- als dynamische informatie, hieronder een overzicht waar aan valt te denken:

 • Prestaties van het gevelelement
 • Materiaalinformatie (materiaalpaspoort)
 • Informatie van de leverancier (contactinformatie)
 • Garantietermijnen (en garantie inhoud)
 • Onderhoud en beheer voorschriften
  • Technisch onderhoud voorschriften
  • Esthetisch onderhoud voorschriften
 • Montage- en demontage instructies
 • Sensorinformatie zoals bijvoorbeeld:
  • Cyclitellers (aantal keer openen van draaidelen t.b.v. onderhoud voorspellingen)
  • Lichtsensor (ter aansturing van de zonwering)
  • Druksensor (meten isolatiewaarde van het glas)

Smartwindow
In het pilotproject experimenteren wij ook met een nieuw product SmartWindow van Physee. In dit product zijn sensoren geïntegreerd die informatie geven over luchtdruk, zonlicht en temperatuur. Met deze meetgegevens kan bijvoorbeeld de zonwering worden aangestuurd en de isolatiewaarde worden gemeten van het glas. Door de PV cellen die geïntegreerd zijn in het glas wordt voldoende energie opgewekt voor de aansturing van zonwering, ventilatieoplossingen en bijvoorbeeld elektrische ramen. De gevel kan dan autonoom werken.

Circulaire geveleconomie
Het FIS systeem bevordert een circulaire economie. Door dit online systeem is altijd te monitoren waar de producten zich bevinden, hoe ze zich gedragen, uit welke materialen de producten bestaan, wat de waarde van deze producten is etc. Als er gedurende de exploitatiefase veranderingen doorgevoerd moeten worden aan de gevel zoals een renovatie, is dit eenvoudig te doen omdat alle belangrijke informatie direct beschikbaar is. Hierdoor heeft Alkondor Hengelo een belangrijk middel om een service gericht aanpak verder te implementeren en verantwoordelijkheid te nemen voor de producten die we maken en aanbieden. Naast de waarde voor het exploitatieproces, is er ook waarde voor de logistieke processen tijdens de productie en montagefase.

Alle nieuwsberichten