Duurzaamheid en de Circulaire Economie

Het begrip duurzaamheid krijgt steeds meer invulling in de gebouwde omgeving. De overheid scherpt de regelgeving omtrent duurzaamheid steeds verder aan en stelt hoge ambities voor de komende jaren. Zo wordt er momenteel ook sterk ingezet op de circulaire economie die als basis dient voor een duurzame samenleving. De essentie is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren.

Gevels bepalen grotendeels de duurzaamheid van een gebouw. Het gaat niet meer alleen over vermindering van waardevernietiging van grondstoffen, maar ook over het creëren van een gezond binnenklimaat. Alkondor Hengelo adviseert u graag bij projecten met gestelde keurmerken op het gebied van duurzaamheidsprestaties, zoals BREEAM, LEED, etc. Alkondor Hengelo denkt met u mee over technische aspecten en het optimaliseren van de gebruikerservaring, maar ook over het zichtbaar maken van duurzaamheid. Zo reflecteert het gebouw de duurzame visie die achter de gevel schuilgaat.

Wat is een circulaire gevel?

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is onomkeerbaar gaande. Alkondor Hengelo investeert in de ontwikkeling van circulaire gevelconcepten in de breedste zin van het woord. De circulaire economie is aan te duiden in verschillende cirkels waarin de producten niet eindigen als afval, maar worden onderhouden, hergebruikt, geactualiseerd en gerecycled tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen. Alkondor Hengelo beheert al deze processen en blijft verantwoordelijk voor het functioneren van de gevel. Op deze manier is circulariteit gewaarborgd voor de gevels.

Op de afbeelding is het circulaire proces (geïnspireerd uit het model van Ellen MacArthur) te zien welke Alkondor Hengelo u als opdrachtgever kan aanbieden voor de lange termijn. Alkondor Hengelo wordt de beheerder van de volgende processen:

 • Begeleiding, productie en montage: borgen dat er de juiste keuzes worden gemaakt die voor een circulair proces belangrijk zijn;
 • Esthetisch en Technisch onderhoud uitvoeren;
 • Na verloop van tijd kunnen componenten eenvoudig worden vernieuwd;
 • Als het product weg moet wordt er gezocht naar hergebruik mogelijkheden. Eventueel met her fabricage inbegrepen;
 • Aan het eind van de levensduur neemt Alkondor de producten weer terug voor recycling.

Recycling

Het materiaal aluminium leent zich uitstekend voor circulaire gevels. Aluminium met de hoogwaardige legering voor de gevel is oneindig recyclebaar en kan middels een collectieve samenwerking met recyclingpartners altijd in Nederland weer teruggebracht worden in de keten. Het omsmelten van aluminium voor de gevel vraagt slechts 5% van de initiële energie die het heeft gekost om primair aluminium te winnen uit de grondstof Bauxiet. In de huidige markt wordt er jaarlijks zo’n 30.000 ton aluminium verhandeld met andere continenten (met name Azië) en dat vinden wij een gemiste kans die we willen verzilveren. Daarom is Alkondor Hengelo samen met relevante partners in de recyclingketen betrokken bij een initiatief waarbij we het secundaire aluminium in Nederland verzamelen, omsmelten en terug brengen als nieuwe hoogwaardige profielen in de keten.

Ook leent het materiaal aluminium zich goed voor demontabel bouwen en droge verbindingen die uit elkaar te halen zijn. Deze ontwikkelingen zijn momenteel gaande om hier haalbare nieuwe producten voor te ontwikkelen samen met de aluminium gevelsysteemleveranciers van Alkondor Hengelo. Daarnaast is het meest gebruikte materiaal voor gevels vlakglas. Glas is tevens een goed herinzetbaar en recyclebaar materiaal.

Prestatiecontracten

Dit type contract houdt in dat er voor een periode, bijvoorbeeld voor 15 jaar, een prestatie wordt geleverd. Deze prestatie duidt op de functie van de gevel. De gevel levert veel prestaties afhankelijk van de van de mogelijkheden binnen een gebouwontwerp. Daarnaast is de gevel die hierbij hoort flexibele zodat deze mee kan groeien met de eisen en wensen van gebouwgebruikers en eigenaren. Dit wordt actualisatie van de gevel genoemd. In deze contractvorm kan circulariteit maximaal gewaarborgd worden.

Welke service levert Alkondor?

De service betekent het volledig beheer van de complete gevel met prestatiecontracten. In dit gevelbeheer zit ook meegenomen de service dat de gevel demontabel en veranderbaar is.

 • Esthetische prestaties: de gevels zien er altijd visueel goed uit;
 • Technische prestaties: de gevels functioneren altijd zoals vooraf is vastgesteld;
 • Flexibele prestaties: de gevel is veranderbaar en demontabel;
 • Terugname garantie: aan het einde van de levensduur neemt Alkondor uw gevel weer terug voor hergebruik of recycling.

Indien er installaties worden geïntegreerd in de gevel kunnen ook daar prestaties aan gekoppeld worden. Te denken valt aan decentrale verwarming, koeling en ventilatie installaties. Alkondor heeft samenwerking met meerdere leveranciers op dit gebied. Indien de installaties een plek krijgen in de gevel, dan kan bijvoorbeeld klimaat worden gegarandeerd, zoals frisse lucht, temperatuur, lichtregulering.

Een voorbeeld van een integrale gevel is bij de TU Delft te zien bij het EWI gebouw (faculteit Elektrotechniek Wiskunde in Informatica). Wilt u hier meer over weten of dit in de praktijk komen bewonderen? Neem dan contact op met Alkondor Hengelo.

De monitoring wordt volledig dynamisch door Alkondor gedaan middels een nieuw systeem FIS (Facade Identification System).

Samenwerken

Samenwerken is zeer belangrijk voor de realisatie van een (integrale) circulaire gevel. Alkondor Hengelo heeft een netwerk van strategische partners waarmee gezamenlijk de circulaire gevel kan worden aangeboden. Voor een optimaal circulair gevel concept is het van groot belang om ver voor in het proces betrokken te worden. Een circulaire gevel vraagt om levenscyclus engineering om de levensduur en kwaliteit te kunnen waarborgen. In dit proces kan Alkondor Hengelo u als opdrachtgever ondersteunen.

Pilot projecten en referenties

In de loop der jaren zijn er door Alkondor meerdere onderzoekstrajecten doorlopen op zoek naar de beste manier om duurzaamheid te vertalen in een product die aangeboden kan worden aan de klant.

 • De reactieve gevel
 • Gevel als een service
 • Gevel Recycling
 • Business Modellen
 • Inside Out
 • Gevel Identificatie