Delen

Eeuwigdurend circulaire aluminium gevels

Di 31 mei, 2022

Alkondor doet mee met in het PerpetuAl project met de VMRG waarin de ambitie wordt nagestreefd de grondstoffen waar Alkondor gevels van maakt oneindig in de loop te houden zonder grote omwegen naar andere werelddelen. Naast deze doelstelling wat grondstoffen betreft zal Alkondor met de Ciskin partners De Groot & Visser en Wicona het onlangs gelanceerde Ciskin circulaire gevelconcept verder ontwikkelen en technische haalbaarheid voor verdere implementatie onderzoeken in een bredere markt. De belangrijkste parameters hierbij zijn losmaakbaarheid, upgrading van systemen en herbruikbaarheid. Daarmee gaat de ambitie verder dan grondstoffen in de loop houden, namelijk om de producten oneindig in de loop te houden en continu in te kunnen zetten. Een ander aspect zijn de LCA berekeningen die ten grondslag liggen aan een circulaire product/dienst propositie om de ambitie en de ontwikkelingen ook aantoonbaar circulair te krijgen. Dit zal in het haalbaarheidsonderzoek verder worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Eeuwigdurend hoogwaardige circulaire aluminium gevels mogelijk maken, dat is de missie van het haalbaarheidsonderzoek PerpetuAL. De ambitie is dat dit leidt tot een halvering van CO2 binnen zeven jaar. De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17 innovatieve partners subsidie door RVO toegekend om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen de volledige circulaire kringloop van  gevelbouw, onderhoud, urban mining, demontage, hergebruik van geveldelen, inzameling en scheiding, her-smelten en extruderen tot circulair ontworpen gevelsystemen die weer terug de gevel in kunnen. Samen met kennisinstellingen en kennis- en ICT partners hebben alle ambitieuze plannen qua onderzoek en vervolgstappen. VMRG is penvoerder en coördineert samen met Real Capital Sytems dit project.

Binnen PerpetuAL toetsen de partners diverse circulaire oplossingen op technische en financiële haalbaarheid en impact op klimaat en circulariteit. Belangrijke vragen daarbij: Wat is het effect van een innovatie op andere delen van de kringloop? En kan circulariteit slimmer georganiseerd en ondersteund worden door een ICT platform voor informatie-uitwisseling? Kortom, kringloop optimalisatie door collectieve innovatie. Het onderzoek richt zich op drie onderdelen:

  1. Oplossingen om het percentage secundair in de kringloop te verhogen: Als gevolg van de energietransitie komen er de komende decennia immense hoeveelheden gevelmaterialen vrij, die in potentie herbruikbaar zijn. PerpetuAl onderzoekt een systeem dat, door ‘on site’ en/of ‘off site’ demonteren en vervolgstappen in de kringloop, leidt tot een nauwkeurig gedefinieerd herbruikbaar of recyclebaar gevelproduct.
  1. Circulaire gevelconcepten: Levensduurverlenging, hergebruik en recycling van nieuwe gevels, voor nieuwbouw of renovatie, wordt mogelijk door toepassing van verschillende innovatieve gevelconcepten.
  1. ICT- infrastructuur voor circulaire processen: het betreft een platform voor het beheer van data voor de gehele levenscyclus van gevels, dat alle schakels in de circulaire keten met elkaar verbindt, en de sector toegang geeft tot Industry 4.0 technologie. Informatie speelt een cruciale rol bij én ‘façade (re)manufacturing’ én ‘design for disassembly and re-use’.

Partners PerpetuAL

VMRG, Real Capital Systems, Hydro Building Systems Netherlands, Kawneer Nederland, Scheldebouw, Alkondor Hengelo, Rollecate, GevelBeheer Nederland, Boverhoff Sloopwerken, New Horizon Urban Mining, HKS Metals, E-max, Schöck Nederland, ABT, Vereniging ION, Bakker&Spees, Hogeschool Utrecht en Technische Universiteit Delft.

Alle nieuwsberichten