Delen

Eerste energieleverende hoogbouwflat van Europa opgeleverd

Wo 21 april, 2021

 

Europese primeur dankzij Inside Out renovatiesysteem

Comfortabel wonen met weinig energieverbruik. Dat was het doel van de ingrijpende aanpak van een hoogbouwflat met 58 sociale huurwoningen van woningcorporatie Bo-Ex. En dat is goed gelukt: Aan de Henriëttedreef in Utrecht-Overvecht staat nu de eerste energieleverende hoogbouwflat van Europa. De bewoners wonen er fijn en comfortabel.

Het consortium Inside Out leverde eind maart de laatste woningen op. Hiermee wekt de sociale huurflat meer energie op dan de bewoners verbruiken, waardoor de woonlasten dalen. Daarnaast ervaren bewoners meer comfort door een beter binnenklimaat en een verbeterde luchtkwaliteit in de woningen. Waarbij het renovatiesysteem slimme multifunctionele gevels combineert met duurzaam verwarmen en ventileren, met duurzame energieopwekking en de woningen niet langer gebruik maken van gas en stadsverwarming. Het succes van deze aanpak gaat schuil in de combinatie van de integrale modulaire aanpak en de innovatieve toepassing van technieken.

Dit vernieuwende concept laat zien dat het kan!
Grootschalige verduurzaming van de bestaande hoogbouwflats in Nederland is hiermee een flinke stap dichterbij. De flat met daarin 58 woningen heeft door de modulaire aanpak van de renovatie een schat aan nieuwe kennis opgeleverd over hoe flats uit de jaren ’60 energetisch aangepast kunnen worden. De flats hebben veel woningen onder één dak en daardoor een beperkte ruimte om energie op te wekken. Deze kennis komt goed van pas omdat er circa 250.000 vergelijkbare hoogbouwflats in Nederland zijn die verduurzaamd moeten worden. Een groot aantal daarvan zijn in het bezit van woningcorporaties.

Aandachtspunten en lessen te leren
Vanzelfsprekend zijn er binnen een proefproject ook aandachtspunten en belangrijke lessen te leren. Zo monitoren wij het verbruik in de woningen en sleutelen waar nodig aan de prestaties. Ook zetten wij vol in op goede informatie over het gebruik van de installaties in de woning, begeleiden wij bewoners bij het begrijpen van de nieuwe energievoorziening en kunnen bewoners gebruik maken van de energiedisplay om zo grip te krijgen op hun energieverbruik. Dit draagt sterk bij aan de tevredenheid van bewoners over de nieuwe woning. De lessen die bij een tussentijdse evaluatie zijn verzameld, gaan vooral over de communicatie en het op tijd meennemen van bewoners bij veranderingen in het bouwbesluit of de planvorming. Zo is er, om de opwek van aan duurzame energie te maximaliseren, tijdens de aanpak gekozen voor andere zonnepanelen op de balkons dan bij de proefwoning. Ook werden de balkonhekken hoger door de huidige wetgeving. Over het toepassen van de balkons in het nieuwe concept is goed nagedacht, maar zijn de bewoners onvoldoende meegenomen in de communicatie.

Het Inside Out-consortium
Het project is uitgevoerd door Bos Installatiewerken met haar ketenpartner Alkondor Hengelo in opdracht van Bo-Ex. Naast deze projectpartners is het modulaire Inside Out renovatiesysteem mede ontwikkeld door Mex Architects, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Bosch Thermotechniek, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Voor de integrale gevels is er vanuit Alkondor Hengelo samengewerkt met ketenpartner Timmerfabriek Frank van Roij. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Alle nieuwsberichten