Delen

Een nieuw leven voor de Satelliettoren gevelelementen van De Nederlandsche Bank

Di 9 november, 2021

Praktijk casus voor de Circulaire gevel
De satelliet toren van de Nederlandsche Bank is dit jaar volledig ontmanteld. De gebouw

onderdelen liggen in een loods opgeslagen, wachtend op hun nieuwe bestemming. RE:BORN is als beleggende ontwikkelaar in de regierol om deze nieuwe bestemming te vinden. Samen met haar partners wordt gezocht naar de beste toepassingen, aanpassingen en upgrades van de componenten waarmee een grotere toepasbaarheid en diversiteit in architectuur gerealiseerd kan worden. Zo is er een grote groep architecten al aan de slag geweest met designs en programmering van de volgende gebruiksfase van de gebouwcomponenten van de Satelliet.

Naast technische opwaardeermogelijkheden van de gevelelementen trekt Alkondor voor de esthetische upgrade mogelijkheden samen op met NeroQom. NeroQom is als expert op het gebied van opwaarderen van gevels en het tegengaan van degradatie in kleur, afwerkingen, schades en vuil op gevels ook bij de gevelelementen van de Nederlandsche Bank betrokken.

Massief bronzen gevelframes
Het bijzondere aan de gevels van de Satelliet zijn de massief bronzen frames. Brons als materiaal wordt dof en verkleurd naar donkerbruin door zoninstraling (UV), regen en de overige stoffen in de atmosfeer. Maar de grondstof brons, die blijft in tact en kan weer terug gebracht worden. Dit is tijdens het Our Common Guide project getest en uitgevoerd door NeroQom.

Circulair
In de Circulaire Economie is het aan de orde dat producenten lang verantwoordelijkheid nemen voor hun producten. Bij de gevel hebben we te maken met blootstelling aan weer en wind wat wil zeggen dat we daar op moeten sturen. Een feit is dat wie goed omgaat met z’n spullen, er lang van geniet. Denk aan de auto, of aan je fiets. Zo is het ook met de gevel. Als we vroegtijdig de juiste onderhoudswerkzaamheden uitvoeren hoeven we in de toekomst minder grondig te werk te gaan en levert dit een hogere waarde op, een langdurige mooi uitziend pand en minder gedoe! Tevens vergroot het de hergebruikwaarde als de gevel altijd in topconditie is gehouden.

De onderhoudsarchitect
Als behoud belangrijk is, is het ook belangrijk onderhoud specifieke aandacht te geven. NeroQom is daarin als het ware de onderhoudsarchitect voor gevels. De diensten variëren tussen consultancy, professionele uitvoering en producten, allemaal op het vlak van esthetisch onderhoud.

Bij nog te bouwen gebouwen wordt geadviseerd in vormgeving en materiaalkeuze in relatie tot esthetische degradatie en benodigd budget voor behoud en onderhoud. Tijdens de bouwfase wordt actief meegewerkt schade te beperken, bouwvuil te verwijderen en bouwschade te herstellen.
Voor de gebruiksfase wordt de operational manual van de producenten met de actuele status van de oplevering gespiegeld zodat een meer jaren onderhoudsplan kan worden opgesteld.

Tips
NeroQom geeft vrijblijvend tips want goed en slecht onderhoud is in theorie en praktijk eenvoudig te herkennen. In een goed MJOP worden voor een lange periode frequenties, te gebruiken producten en technieken aangegeven per gevelmateriaal per weerszijde en zelfs eventueel per verdieping.
De beste onderhoudsplannen beschrijven onderhoud in bewassen, reinigen, beschermen, upgraden en renoveren. Het beste beschermend onderhoud is dynamisch op basis van controle en correctie.
Bij verkeerd onderhoud wordt gebruik gemaakt van agressieve producten zoals zuren, alkaliën en schuurmiddelen. Zo wordt bij verkeerd onderhoud gebruikt gemaakt van water spoelen. Het proceswater loopt langs de gevel en veroorzaakt vaak gevolgschade en onnodig bodemvervuiling.

Alle nieuwsberichten