Business Modellen

Alkondor is betrokken geweest bij het R&D project: Business Modellen voor Circulair Bouwen (BMCB). Zonder een business model geen duurzaamheid en innovatie. Dit is het probleem van productontwikkeling door technisch gedreven bedrijven. Technisch is er veel mogelijk en kunnen we al veel voor elkaar krijgen, maar de vraag of de klant dit ook wil, en of de kosten en baten analyse gunstig uitkomt, is een andere denkwijze.

In het project BMCB is met name gekeken naar het businessmodel bij circulair bouwen, met de focus op de gevels.

Zie de flyer voor meer informatie: BMCB folder