Delen

Alkondor conformeert zich aan ILS werkwijze m.b.t. BIM

Wo 7 maart, 2018

Sinds kort heeft Alkondor Hengelo B.V zich aangemeld op het BIM loket om zich te conformeren voor het toepassen van de ILS afspraken  op basis van BIM. Alkondor Hengelo B.V ziet het werken in BIM met de voor gedefinieerde afspraken rondom de ILS als waardevol en een must. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren geprobeerd het ei van Columbus uit te vinden m.b.t. het standaardiseren van een bepaalde werkwijze in een vooraf bepaald tekenpakket. Dit blijkt in de praktijk niet de juiste werkbare manier te zijn. Je kan bedrijven niet beperken in de keuze van een bepaald software pakket. Voorschrijven met welk softwarepakket gewerkt moet worden hoeft niet meer.

IFC
Met de komst van IFC (industry foundation class) als uniform uitwisselbestand zijn bovenstaande problemen grotendeels opgelost. Echter de export van modellen van de verschillende software pakketten in IFC waren groot in bestandsformaat dat je met bepaalde ifc’s niks kon. Het model was te gedetailleerd, de object informatie was niet aanwezig. Hier moest een oplossing voor komen. Naarmate de tijd vorderde zijn de software leveranciers het belang van IFC ook gaan inzien. De software leveranciers hebben hier tijd en energie in gestopt om dit goedwerkend te krijgen. De meeste parameters worden nu geëxporteerd.

Méér parameters meer problemen…
Een volgend probleem diende zich met deze veranderingen aan. Structuur! Hoe benoem je objecten? Hoe codeer je objecten,  4-cijferig, 6-cijferig. Hier heeft de ILS een structuur voor geschreven die voor veel bedrijven goed te implementeren is. De kracht van de ILS zit hem in de logische eenvoud. Aangezien een model aan een aantal basis afspraken moet voldoen is het voor de aannemer gestructureerd en leesbaar. Overige afspraken maak je op project niveau door middel van werkplannen en protocollen. Alkondor Hengelo streeft naar structuur en één informatie drager, middels een 3D model. Ook het feit dat de circulaire economie een vlucht heeft genomen en dus de informatie van een materiaal of object steeds belangrijker wordt, is het belangrijk om de informatie gestructureerd te koppelen aan elk product. Alkondor werkt momenteel aan een gevel identificatie systeem om dit in praktijk te brengen.

VMRG BIM werkgroep
Om niet individueel keuzes te maken in de gevel branche neemt Alkondor zitting in een branche brede door de VMRG gefaciliteerde werkgroep om o.b.v. IFC náár een correcte structuur van BIM modellen toe te werken. De werkgroep inventariseert welke parameters voor de bedrijven nodig zijn om een goede aanbieding te doen richting de opdrachtgever. Deze uitkomsten worden niet geëist bij een BIM model maar worden besproken bij de overige samenwerkingsdocumenten en afspraken. Zaken die we wel eisen terug te zien in een ifc worden vastgelegd in een Basis ILS voor de gevelbouw. Hierbij moet je denken aan de minimale output voor de gevelproducten.  Zodat opdrachtgevers van iedere gevelbouwer die aangesloten is bij de VMRG het zelfde kan verwachten.

De kracht van de ILS zit hem in de logische eenvoud

Door: Chris Schoneveld BIM coördinator van Alkondor Hengelo B.V.

Alle nieuwsberichten